Show simple item record

dc.contributor.authorGürcan, Sevgi
dc.contributor.authorÖztürk, Esra
dc.date2015-03-02
dc.date.accessioned2015-03-02T08:09:52Z
dc.date.available2015-03-02T08:09:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2408
dc.description.abstractBu çalışma, sedimanter kökenli kireçtaşlarının parlatılmasında farklı abrasivlerin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, ticari olarak üretimi yapılan Türkiye’deki farklı bölgelerden elde edilen üç adet kireçtaşı örneği kullanılmıştır. Parlatma işlemlerinde laboratuvar ölçekli bilgisayar kontrollü bir cila makinesi kullanılmıştır. Parlatma deneyleri, aynı abrasiv serisi, sabit bant hızı ve kafa basıncında 30x30x2cm boyutlarındaki kireçtaşı örneklerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı abrasivlerle parlatılan örneklerdeki değişimin tanımlanması amacıyla pürüzlülük ve parlaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, taramalı elektron mikroskop (SEM) yardımıyla farklı abrasiv türlerinin tane boyutları belirlenmiştir. Parlatma deneyleri sonucunda, azalan abrasiv serisine bağlı olarak pürüzlülüğün azaldığı ve parlaklığın arttığı gözlenmiştir. Kireçtaşlarının farklı abrasivle parlatılması ile pürüzlülük ve parlaklık değerlerinin değişim gösterdiği ve abrasivlerde bulunan aşındırıcı tane boyutunun ve tane şeklinin pürüzlülük ve parlaklık özelliklerini önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractn this study, polishing properties of limestone were investigated to determine the effects of different abrasive. To achieve this goal, three different limestone samples commercially available in the market were studied from different area of Turkey. Using a laboratory-scale polishing machine, polishing experiments were applied under constant band speed, abrasive head pressure and abrasive head rotation for samples having 30x30x2cm dimension. Roughness and brightness measurements were carried out on pre-determined surfaces of the marble samples. Besides, particle sizes of abrasives were determined by scanning electron microscopy (SEM) analysis. Polishing experiments showed that, with a few exceptions, brightness increases with decreasing roughness. It was also concluded that the particle sizes of abrasive present in the different abrasives, as well as their shape, greatly affected brightness and roughness properties of the tested limestone varieties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKireçtaşıen_US
dc.subjectPürüzlülüken_US
dc.subjectParlaklıken_US
dc.titleBazı Kireçtaşlarının Parlatılmasında Farklı Abrasivlerin Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Different Abrasives on Some Limestone Polishing Processen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record