Show simple item record

dc.contributor.authorGürcan, Sevgi
dc.contributor.authorŞener, Şehnaz
dc.contributor.authorKırlangıç, Ezgi
dc.date2015-03-02
dc.date.accessioned2015-03-02T08:10:37Z
dc.date.available2015-03-02T08:10:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2409
dc.description.abstractBu çalışmada, Efteni Gölü sulak alanı ve yakın çevresinin jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, kullanım durumları ve kirlilik değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışma alanında en önemli akifer alüvyon olup, Mayıs (2013) döneminde yapılan yeraltı suyu seviye ölçümlerine göre yeraltı suyunun yüzeyden derinliği 1-3,5 m arasında değişmektedir. Aynı dönemde alınan su kaynakları üzerinde in situ ölçümler ve kimyasal analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bölgedeki yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarının Ca-HCO3 ve Ca-MgHCO3 sular fasiyesinde olduğu belirlenmiştir. Tüm su örnekleri sulama suyu olarak kullanıma uygun özelliklerdedir. Ancak belirli lokasyonlardan alınan su örneklerinin NO2, NH4, As ve Mn bakımından kayasu etkileşimi ve antropojenik etkenlere bağlı olarak içme suyu olarak kullanıma uygun olmadığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, geological, hydrological and hydrogeological characteristics of the Efteni Lake and its surroundings were investigated. In addition, hydrogeochemical properties, availability and pollution assessments were performed. Alluvium is the most important aquifer in the study area and groundwater depth is ranged from 1 to 3.5 m according to groundwater level measurements in May (2013). In situ measurements and chemical analyzes were carried out on water resources taken in the same period. According to the obtained results, surface and groundwater is Ca-HCO3 and Ca-Mg-HCO3 facies. All water samples are suitable for the irrigation water. However, water samples taken from specific locations are not suitable for drinking water in terms of NO2, NH4, As and Mn depend on waterrock interaction and anthropogenic factors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüzceen_US
dc.subjectEfteni Gölüen_US
dc.subjectHidrojeolojien_US
dc.subjectHidrojeokimyaen_US
dc.titleEfteni Gölü (Düzce) Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Hydrogeological Properties of Efteni Lake (Düzce) Wetland and Its Surroundingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSüleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record