Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Mustafa
dc.date2015-03-03
dc.date.accessioned2015-03-03T15:00:48Z
dc.date.available2015-03-03T15:00:48Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2472
dc.description.abstractBugün yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarının yanında Batılı devletlerin ve Amerika’nın bu iddialar karşısında takındıkları tavrın ve takip ettikleri politikaların tarihi sebepleri vardır. Meselenin ortaya çıkışında olduğu gibi zaman zaman gündeme yerleşmesinde Türkiye üzerinde birtakım hesapları olan devletlerin politikaları unutulmamalıdır Afyonkarahisar’da İngiliz Temsilcisinin Ermeni Tercümanının tahrikleri sonunda meydana gelen tepkilerden hareketle Ermeni meselesi karşısında Türk makamlarının tavırlarının Ermeni tezini kuvvetlendirdiği söylenebilir. İstanbul yönetimi Ermeni iddiaları karşısında bencil, aciz ve teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Mutasarrıf Mahir Bey’in tavrında olduğu gibi Osmanlı idari makamlarını işgal eden kişiler meseleye politik çıkarlar bağlamında bakmışlardır. Bu yaklaşım ve hareket tarzı, Ermeni iddialarının meşruiyet kazanmasına yol açtığı gibi Türkiye üzerinde hesapları olan devletlerin eline her zaman kullanabilecekleri bir koz vermiştir. Düşmandan adalet ve merhamet dilenmek gibi bir prensibi kabul etmeyen Kemalist hareket Milli Mücadele boyunca bu düşünce ve inançla hareket etmiştir.en_US
dc.description.abstractThere are historical reasons ot the Armenian claims put on the agenda today, and the attitudes and policies of the Western Countries and America against these claims. The effects of the policies of some countries, which oppose insidous plans on Turkey, on the matter’s agenda as its coming into being should not be forgotten. From poit the of the proterts after the provacation of the Armenian translator of the English political representative came to Afyonkarahisar, it might be said that the attitudes of the Turkish governers against the Armenian matter strengthened the Armenian thesis. The İstanbul government had followed selfish, unable and surrenderist policy against the Armenian claims. The governers of the Ottoman government had looked at the matter in political profits as being in the attitudes of the Mutasarrıf. This approach and act manner not only had caused the Armenian claims gain legality, but also given a useful tromp to the countries had some insidous plans on Turkey Kemalist Movement, who don’t accept a principle like begging justice and compassion from an enemy, had acted on this idea and belief during the Nationnal struggle.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErmenien_US
dc.subjectKarahisar-ı Sahipen_US
dc.subjectPolitikaen_US
dc.titleKarahisar-I Sahip’te İngiliz Siyasî Temsilciliği Tercümanı Ermeni Hem’e Tepkiler ve Ermeni Meselesine Politik Yaklaşımen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentA.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record