Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzenç, Erhan
dc.contributor.authorBilgen, Ozan
dc.date.accessioned2015-03-06T13:43:06Z
dc.date.available2015-03-06T13:43:06Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationBilgen, Ozan. Postpartum Farklı Günlerde Double-Ovsynch ile Senkronize Edilen İneklerde Bazı Reprodüktif Parametrelerin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2547
dc.description.abstractBu çalışmada postpartum farklı günlerde uygulamaya başlanan Double-ovsynch protokolünün çeşitli fertilite parametreleri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, İzmir ili Dikili ilçesinde modern bir işletme elinde bulunan 51 adet Holstein ırkı inek üzerinde yürütüldü. Grup 1 (n=12) postpartum 25. Gündeki ineklerden oluşturuldu. Bu ineklere 0. gün GnRH, 7. gün PGF2α, 10. gün GnRH, 17. gün GnRH ve 24. gün PGF2α uygulandı. PGF2α uygulamasından sonraki 56. Saatte GnRH uygulaması yapıldı ve bunu takiben 16-20. (18. saatte) saatlerde sun’i tohumlama işlemi uygulandı. Grup 2 (n=12) ve grup 3 (n=12) de bulunan ineklerdesırayla postpartum 32. ve 39. günlerde bulunan ineklerden oluşturuldu. Grup 2 ve grup 3’ de bulunan ineklere de grup 1’de uygulanan Double-Ovsynch programı uygulandı ve ilk GnRH enjeksiyonu 0. gün olarak kabul edildi. Kontrol grubundaki hayvanlara (n=15) ise postpartum 40. güne kadar hiçbir uygulama yapılmadı, bu günden sonra östrus gösterenlere sun’i tohumlama işlemi uygulandı. Çalışma gruplarında senkronizasyon oranları %66,66 ile %91,66 arasında değişirken, geç uygulamaya başlanan grupta daha yüksek oranda senkronizasyon gözlendi. Çalışmada birinci tohumlamada en yüksek gebe kalma oranları uygulamaya postpartum 32. ve 39. günlerde başlanan gruplarda (%58,33) belirlendi. Çalışma grubundaki hayvanlarda yüksek oranda seröz akıntı saptanırken, ilk suni tohumlama sırasında çok az oranda östrus belirtileri gözlendi. Sonuç olarak, ovulasyon senkronizasyon metotlarından biri olan Double- Ovsynch protokolü sayesinde hayvan sayısı fazla olan işletmelerde östrus takibinin yapılamamasından doğan ekonomik kayıpların önlenebileceği, iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlanarak işletmeye artı ekonomik katkı sunulabileceği belirlendi. Genel sonuç olarak, Double-ovsynch protokolü uygulanan hayvanlarda gerçekleştirilen zamanlı suni tohumlama işlemi sırasında östrus belirtisi gözlenmediği tespit edildi. Bununla birlikte en yüksek senkronizasyon oranının postpartum 39. günde uygulamaya başlanan grupta elde edildiği, birinci tohumlamada en yüksek gebelik oranlarının postpartum 32. ve 39. Günde senkronizasyona başlanan gruplarda belirlendiği, primipar ve multipar hayvanlar için en yüksek ilk tohumlamada gebe kalma oranlarının ise sırasıyla postpartum 32. Gün ve postpartum 39. günde senkronizasyona başlanan grupta oluştuğu tespit edildi. Özellikle Double-Ovsynch senkronizasyon protokolüne postpartum 32. ve 39. günlerde başlanması ile daha yüksek senkronizasyon ve gebelik oranları elde edilebileceği tespit edildi.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was the evaluate of the effect of Double-Ovsynch protocol on various fertility parameters at different postpartum days in dairy cows. The study was carried out on 51 Holstein cows. The cows were located in the Dikili district of the İzmir province. Group 1 (n =12) was formed with the cows on the 25th day of postpartum. Cows in the group 1 were treated with GnRH on day 0, PGF2α on day 7, GnRH on day 10, GnRH on day 17 and PGF2α on day 24 respectively. The injection of GnRH was applied 56 h after the second PGF2α injection and then timed artificial insemination (TAI) was performed at 16-20 h later (average 18th hour). Animals in the group 2 (n = 12) and group3 (n =12) were formed with the cows on the 32th and 39th day of postpartum respectively. The cows in group 2 and group 3 were subject to application of Double-Ovsynch programme which was used in group1, and the first GnRH injection was admitted as 0th day. On the other hand, no application was made until 40th day of postpartum on the control group (n =15), and artificial insemination was applied on the these cows which Show visual signs of the estrus. While the synchronisation rates were changing between %66,66 and %91,66 in the study groups a higher synchronisation rate was observed in the group 2 and group 3 on which late application was performed. The high level serous flow were observed in the study group while few animals show the estrus symptoms at the TAI in these group. The highest pregnancy rates (%58,33) after the first TAI were determined in the cows which the application was started on the 32th and 39th day of postpartum. The highest pregnancy rates after the first TAI in primiparous and multiparous cows were observed on the 32th (%75) and 39th (%75) day of postpartum, respectively. In conclusion, estrus symptoms at the TAI did not observed in cows used Double-ovsynch protocols. In addition to, the highest pregnancy rates after the first TAI was observed in the group 2 and 3 while the highest synchronisation rate was detected in group 3. The highest pregnancy rates after the first TAI in primiparous and multiparous cows were determined in the group 2 and 3, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDouble-Ovsynchen_US
dc.subjectİneken_US
dc.subjectPostpartum dönemen_US
dc.subjectFertiliteen_US
dc.titlePostpartum Farklı Günlerde Double-Ovsynch ile Senkronize Edilen İneklerde Bazı Reprodüktif Parametrelerin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the effects of Double-Ovsynch program on some reproductive parameters at different postpartum days in dairy cowsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimleri Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record