Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçak, Hüseyin
dc.contributor.authorTolanlar, Melek
dc.date.accessioned2015-03-11T09:11:04Z
dc.date.available2015-03-11T09:11:04Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.citationMelek Tolanlar ‘’Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Toplumsal Yansımaları’’ Urban Renewal Transformatıon and it’s Effects on the Community’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2007.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2636
dc.description.abstractKentleşmeyle beraber kentsel mekânlarda yaşanan sosyo-ekonomik değişimler ve dönüşümler Avrupa’da olduğu kadar Türkiye’nin de gündemindedir. Kentlerde yaşanan bu dönüşümü gerçekleştirebilecek önemli araçlardan biri de kentsel dönüşüm projeleridir. Bu çalışmada kentsel dönüşüm kavramının tanımı, amaçları, uluslararası literatür dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede kentsel dönüşüm projelerinin Avrupa’daki uygulamaları genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Avrupa’daki kentsel dönüşüm uygulamalarının aynen Türkiye’ye uygulanamayacağı belirtilmiştir. Çalışmanın bütününde kent ve kentleşme olgusuyla beraber kentsel dönüşüm projeleri ve toplumdaki yansımaları, teorik bir çerçeve çizerek irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye ve Avrupa’daki kentler bazı açılardan hem benzerlikler hem de farklılıklar gösterirler. Avrupa ülkelerinde de benimsenen konut alanlarını sağlıklaştırma eylemleri ve kentsel yenileme politikaları birbirinden hayli farklıdır. Her ülke kendine özgü bir kentleşme biçimine sahiptir. Diğer taraftan Amerika’daki politikalarda, Avrupa’daki yaklaşımlardan çok farklıdır. Bunun temel nedeni, ülkelerin konuya bakış açılarındaki farklılıktır. Kentsel çöküntü ile ilgili sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm koşullarının ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösterdiği açıktır. Bu nedenle Türkiye’de de kentsel dönüşüm politikaları uygulanırken, iç ve dış dinamikler göz önüne alınarak uygulanmalıdır.en_US
dc.description.abstractSocial- economical developments and transformation is dealt with in Turkey as well as Europe. Urban renewal transformation will be achieved one of the transformation factors that people who has been living in cities. In this study is concerned with the defination of urban renewal transformation concepts. The main comporison of urban renewal transformation in Europe is proved in this section. It is proved that urban renewal practice in Turkey can’t be arrenged such as in European countries. In this study has been examined both urban and urbanization events with urban renewal transformation and its effects. There has been both similarities and differences in Turkey and Europen countries. The comprarisons in Europe is partly copied and interfered social –cultural structure in Turkey. Most governments in Europe have found it necessary to process the urban renewal and housing rehabilition and many countries have implemented special renewal programmes for deprived urban neighbourhoods. Urban renewal in Europen countries appeared to be very different. Every country has its own way of understanding this policy area and the kinds of problems. So an important cause of differences between countries is that general uncertainity has existed among policy makers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKenten_US
dc.subjectKetlileşmeen_US
dc.subjectKentsel Yenilemeen_US
dc.subjectKentsel Sağlıklaştırmaen_US
dc.subjectKentsel Dönüşüm Projelerien_US
dc.titleKentsel Dönüşüm Projeleri ve Toplumsal Yansımalarıen_US
dc.title.alternativeUrban Renewal Transformation and it’s Effects on the Communityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record