Show simple item record

dc.contributor.advisorBayram, Ahmet Kemal
dc.contributor.authorÇıtak, Şerife Özgün
dc.date.accessioned2015-03-11T11:25:48Z
dc.date.available2015-03-11T11:25:48Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2656
dc.description.abstract12 Eylül 1980 tarihinde yaşanan askeri müdahale Türkiye’deki tüm kurumları olduğu gibi basını da doğrudan etkilemiştir. Medyaya uygulanan baskı ve sansür, medya profesyonellerini kurumlarını ayakta tutabilmek için, farklı yollar aramaya itmiştir. 12 Eylül Darbesi ile birlikte medyada köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Basın ve okuyucular magazinelleşme olgusuyla karşılaşmışlardır. Çalışmamızın birinci bölümünde, medya ve siyaset kavramlarıyla birlikte medya ve siyaset etkileşimi üzerinde durulmuştur. Kitle iletişim araçlarının işlevleri incelenmiş, siyasal iktidar ile basın arasındaki ilişkinin üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde, magazin basını ve siyasal boyutu üzerinde durulmuştur. Bu bölümde, genel olarak, magazin basının sosyal, kültürel ve ekonomik etkileriyle beraber siyasal etkileri incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise 1980 darbesi ve Türkiye’deki basın incelenmiştir. Basının genel olarak darbeye karşı tutumu, askeri yönetimin basın üzerindeki baskıları ve 12 Eylül döneminden sonra basının magazinelleşmesi ele alınmıştır. Çalışma literatür tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe media was directly affected by the military coup in the 12th of September 1980 like the other instutions in Turkey. The thrust and censorship against media coerced media professionels to look for other gateways to assure their foundations standing. After 12 September some revolutions emerged in media the media and readers contest to fact of being magazinel. In the first chapter, we studied about concepts of the media and politics and interaction of media and politics. In this chapter, means of mass communication and connection of politics and media are held. In the second chapter of our study, we worked on magazine media and political dimensions. In this part, social, cultural and economic effects of magazinel media and political effects of magazinel media are analysed. In the third chapter, the 1980 military coup and media in Turkey are analysed. The attitude of media against military coup, miltary thrust against to media and going magazinel of media after the september of 12. The study has been formed by searching of literatures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectBasınen_US
dc.subjectGazeteen_US
dc.subjectMagazinen_US
dc.subjectMagazin Basınıen_US
dc.subjectMagazinleşmeen_US
dc.subject12 Eylülen_US
dc.subject80 Darbesien_US
dc.subjectSansüren_US
dc.title1980 Askeri Darbesinin Yazılı Magazin Basınındaki Yansıması ve Basının Magazinleşmesien_US
dc.title.alternativeThe Reflections of 1980 Military Coup in Tabloid Pres and Tabloidsation of Pressen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR116213en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record