Show simple item record

dc.contributor.advisorKula, Veysel
dc.contributor.authorErdoğan, Şaban
dc.date.accessioned2015-03-12T09:36:37Z
dc.date.available2015-03-12T09:36:37Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2698
dc.description.abstractKüreselleşme ile birlikte değişim her alanda kendini göstermeye başlamıştır. Değişim toplumun her kesimine nüfuz etmeye devam ettiği sürece kişiler, gruplar, şirketler, uluslar arası örgütler hatta hükümet ve devletler de bu değişime ayak uymak zorunda kalacaklardır. Son yıllarda, hatta şu anda bile yaşanan finansal krizlerin nedenlerinden biri ülkelerin ve şirketlerin bu değişime ayak uyduramaması olduğu düşünülmektedir. Bilindiği üzere bir ülkede yaşanan kriz küresel bir yapıda olan dünya göz önüne alınırsa krizin yaşandığı ülkenin sınırlarını aşıp küresel bir kriz haline dönüşebilir. 1990’ ların ortalarında başta ABD’ de olmak üzere Avrupa’ da ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşanan ve sermaye piyasalarını alt üst eden skandallar büyük ölçekli firmaları iflasa sürüklemiş ve doğal olarak da dünya sermaye piyasalarını derinden sarsmıştır. Sermaye piyasalarında yaşanan finansal skandalların ardından ülkeler bir takım yasal düzenlemelere gitmek zorunda kalmıştır. Bu düzenlemelerin en önemlisi” kurumsal yönetim” ‘ dir. Dünya Bankası ve OECD’ nin çalışmaları kurumsal yönetimin gelişmesine öncülük etmiş ve ardından ülkemizde SPK tarafından” Kurumsal Yönetim İlkeleri” yayınlanmıştır. SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri OECD Kurumsal Yönetim ilkeleri ile paralellik göstermektedir. SPK tarafından ilk olarak 2003 yılında yayınlanmış olan söz konusu ilkeler 2005 yılında tekrar revize edilmiştir. Çalışmada SPK’ nın Kurumsal Yönetim Rehberi esas alınmış ve şeffaflığa ilişkin ilkeler irdelenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAlteration, along with globalization start to occur in all fields. As long as alteration penetrates to community; individuals, groups, firms, international bodies, even governments and states are going to have to comply with the alteration. İt is thought that , one reason of recent financial crisis that people are facing even now is that , countries do not keep up the alteration of the world. As it is already known that a financial crisis that is lived in one country may turn into a gloabal crisis by crossing the border of the country when considering the glabolization of the world. Scandals that is lived in the middle of 1990s in the US, Europe and in various places in the world , turned upside down the capital market and drove big firms in to wall and as a normal consequence it damaged markets deeply. After the financial scandals in capital market countries had to make some legal regulations. The most important regulation that was done is” corporate governance” . The studies of the World Bank and OECD lead to improve corporate governance and then Turkey the principles of corporate governance were published by SPK. The principles of corporate governance published by SPK shows paralell with the principles of OECD corporate governance. These principles were first published by SPK in 2003 and then were revised in 2005. This study is based on SPK’ s corporate governance principles and transparency.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal skandallaren_US
dc.subjectKurumsal yönetim ilkelerien_US
dc.subjectŞeffaflıken_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.titleKurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Şeffaflık Ve Türkiye Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeTrancparency And Its Applicatons In Turkey In The Light Ofen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalıen_US
dc.contributor.authorIDTR47274en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record