Show simple item record

dc.contributor.advisorSomuncu, Kartal
dc.contributor.authorKatar, Necla
dc.date.accessioned2015-03-12T12:18:36Z
dc.date.available2015-03-12T12:18:36Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2716
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Basel II ve Risk Yönetiminin KOBİ’ler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak, KOBİ tanımları, KOBİ’lerin genel yapısı, avantaj ve dezavantajları, finansman sorunları ve alternatif finansman kaynakları ile ilgili bilgiler verilmiş, daha sonra, Basel II ve Risk Yönetimi konuları izah edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak ortaya çıkan örnek olaylardan bahsedilmiş, son olarak 2008 küresel mali kriz ve Türkiye’ye etkileri konusuna değinilmiştir. Yapılan çalışmada Basel II uygulamaları ve Risk yönetiminin KOBİ’ler üzerinde doğrudan etkileri olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research aims to investigate Basel II and the effects of Risk Manengament on SME’s. This research contains some information about the definitions and the general forms of SME’s, its advantages and disadvantages, financial problems and alternative financial sources. By the way here are some sample events related to the topic. Finally you will be able to find some data about the recent economical crisis and its effects on Turkey. Through the research it is found out that Basel II and the risk manengamet have direct effects on SME’s.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectRisk Yönetimi.en_US
dc.titleBasel II Risk Yönetimi ve Kobilere Etkilerien_US
dc.title.alternativeBasel II, Risk Mamangement and the Effects on Sme’sen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record