Show simple item record

dc.contributor.advisorGüzel, Abdurrahman
dc.contributor.authorErkuş, Erhan
dc.date.accessioned2015-03-13T09:37:12Z
dc.date.available2015-03-13T09:37:12Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2775
dc.description.abstractAna dil eğitim-öğretiminde, dilin temel kurallarının öğretildiği dil bilgisi öğretimi önemli bir yer tutmaktadır. Dil bilgisi, temel dil becerilerinin yanında, ana dilin daha doğru ve daha işlevsel kullanılmasını sağlayan genel dil kurallarıdır. Ana dilin verimli kullanılmasında dil bilgisine ait kuralların doğru ve eksiksiz bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, dil bilgisi öğretiminin temeli konumundaki terimler üzerinde inceleme yapılmıştır. İlk olarak terim ve terminoloji kavramlarına değinildikten sonra, bu kavramların ana dili eğitim-öğretimindeki öneminden ve Türkçe eğitiminde karşılaşılan terim sorunlarından bahsedilmiştir. Diğer bölümde ise Tanzimat öncesi ve Tanzimat Dönemi Türkçe eğitim-öğretimi konusu incelenmiş, bu dönemdeki eğitim kurumlarında ana dil eğitiminin nasıl ve hangi dersler üzerinden yapıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise 1839-1908 yılları arasında yazılmış olan gramer kitaplarından bir terimler sözlüğü oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn native language education, grammar education in which basic rules of language are taught plays an important role. Grammar, together with basic linguistic skills, consists of more correct and functional use of native language. In order to speak native language effectively, rules of grammar should be known correctly and thoroughly. In this study, an analysis on basic terms forming the basis of grammar education was conducted. Initially referring to notions of term and terminology, importance of these concepts in education of native language and terminological issues found in education of Turkish Language were considered. In the following chapter, the issue of Turkish education before and during Reformation Period was analyzed, and an attempt was made to explain how and over which lessons the education of Turkish Language was conducted during this period. In the final chapter of the study, a glossary of terms was prepared by means of selecting grammar books written during 1839-1908 period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTerimen_US
dc.subjectTanzimat Dönemien_US
dc.subjectDil Bilgisien_US
dc.title1839-1908 Yillari Arasindaki Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalişmalarinda Alan Terminolojisien_US
dc.title.alternativeField Terminology in Turkish Education and Instruction Activities During 1839-1908 Perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record