Show simple item record

dc.contributor.advisorEleren, Ali
dc.contributor.authorKarcı, Nalan
dc.date.accessioned2015-03-16T15:17:46Z
dc.date.available2015-03-16T15:17:46Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2893
dc.description.abstractÇalışmamamızda dış kaynaklardan yararlanmanın insan kaynakları işgören alımı boyutu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde işletmeler için en önemli faktör olarak değerlendirilen insan kaynakları ve ona ilişkin fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi konusunda, insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgiler ve işletme yönetimi açısından dış kaynaklardan yararlanmanın etkileri üzerinde durulmuştur. İşgören alımı ile ilgili görüşme teknikleri ve işgören ihtiyacının karşılanmasında dış kaynak kullanımı konusunda bilgi verilmiştir. Araştırma sonucunda; insan kaynakları işgören alımı konusunda dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının, yeni bir yönetim stratejisi olarak bu alandaki çalışmalara olumlu bakıldığı görülmüştür, ancak ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde olunduğu da ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study human resource dimension in outsourcing is tried to analyzed. Some information is given about human resource management and effects of outsourcing is focused on for business adminastration’s perspective about human resources that is seen as the most important factor today for organizations and about realizing related functions. Some information is given about conversation technics in hiring employee and about outsourcing to meet the need of employee. At the end of the investigation, it is concluded that outsourcing applications in human resource is widely accepted and seen as a new management strategy but also it is expressed that they are in a prudent approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectİşgören İhtiyacıen_US
dc.titleİşgören İhtiyacının Karşılanmasında Dış Kaynak Kullanımı ve Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeOutsourcing in Meeting Needs of Employee Use and Researchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record