Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Hasan
dc.contributor.authorTürk, Enise
dc.date.accessioned2015-03-26T09:47:09Z
dc.date.available2015-03-26T09:47:09Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3372
dc.description.abstractMardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Şehir ile ilgili olarak, eğitim alanında detaylı bilimsel araştırmalar yeterince yapılmamıştır. Bunun sonucunda da araştırmalarda kaynak sıkıntısı çekilmektedir. Bu çalışmada 2005-2006 eğitim- öğretim yılında Mardin ilindeki eğitim faaliyetleri nedensellik, sebep-sonuç, dağılım gibi bilimsel ilkeler dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Mardin ilinde eğitimin gelişiminin incelendiği bu araştırmada, eğitim faaliyetlerinin ülke genelinde tarihi gelişimi genel olarak ele alınmıştır. Mardin’in eğitim yapısı incelenirken basılı eserler, istatistikî veriler ve yerinde yapılan gözlemlerden yararlanılmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılı ilk ve ortaöğretim bilgi ve istatistikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden; yükseköğretim bilgi ve istatistikleri ise Mardin Meslek Yüksekokulundan temin edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Mardin’de eğitimin istenilen ölçüde gelişmediği belirlenmiştir. 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması nedeni ile ilköğretime talebin fazla olduğu görülmektedir. Ancak ortaöğretime geçişlerde öğrenci sayısında önemli düşüşler olduğu belirlenmiştir. Özellikle cinsiyet dağılımında ortaya çıkan bu düşüş eğitimde önemli sıkıntılar çıkarmaktadır. Araştırma sahasının topografik yapısı ve kırsal yerleşmelerin fazla sayıda ve dağınık olması da ilk ve ortaöğretimi olumsuz etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractMardin is in the east of the South East anatolia. There hasn’t been made enough detailed scientific research in the field of education about the city. This situation causes lack of sources for further researches. In the research, in 2005-2006 education and teaching year the education activities has been tried to be explained considering scientific principles such as causality, cause-result and the dispersion principles. The research in which education development of Mardin has been studied, the general historical situation of education of country has been observed. When the Mardin’s education construction being examined it is being put account from printed work, statistics and high school statistics of higher education has been provided from medicial high school and Mardin industrial high school. In the result of work that is made, it is being datermined that the education in Mardin hasn’t been developed as wished level. The 8 years compulsory education, has increased the demand to the primary education but there is an important decrease has been determined about the numbers of student in the transition of high school. Especially the decrease in the distribution of gender been caused important problems; topographical construction of research field and excessive number and the disorganized construction of rural settlement affects the primary education and high education negatively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilimsel İlkeleren_US
dc.subjectMilli Eğitim Müdürlüğüen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectTopografiken_US
dc.titleMardin İlinde Eğitimin Dağılışıen_US
dc.title.alternativeThe Dispersion of Education in Mardinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record