Show simple item record

dc.contributor.advisorSarısaman, Sadık
dc.contributor.authorÖzkökeli, Hakan
dc.date.accessioned2015-03-27T09:43:09Z
dc.date.available2015-03-27T09:43:09Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3448
dc.description.abstractBirinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Mücadeleyi yürüten ve yeni Türk devletini kuran bir meclistir. Bu meclisin üyeleri toplumun çeşitli katmanlarını temsil etmişlerdir. Bu mecliste çiftçisinden din adamına, askerinden polisine her türlü meslek sahibini görmek mümkündür. Bütün mebusların ortak paydası ülkenin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamaktı. Aynı zamanda bu meclisin bütün üyeleri fedakâr, özverili ve kahraman kişiliklerdir. Bu bakımdan bu kişiliklerin her biri araştırılmaya ve üzerinde durulmaya değerdir. Bu tez çalışmasının amacı polis kökenli milletvekillerinin Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki faaliyetlerini, Milli Mücadeleye olan katkılarını ortaya koymaktır. Ayrıca, onların bu mecliste mesleki bilgi ve birikimlerini aktarmaları ve faydacı bir şekilde kullanmalarına da dikkat çekilmiştir. Milletvekillerinin bu kutsal mücadele sürecine olan etkilerini, paylarını, fedakârlıklarını, hayatları pahasına verdikleri sıra dışı mücadeleye vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede toplam sekiz polis kökenli mebusun hayat hikâyeleri ve meclisteki faaliyetleri arşiv belgeleri ve ana kaynaklar ışığında incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractFirst Term Turkish Great National Asssembly was an assembly which administered national independence war and established New Turkish Republic. The members of this Assembly represented various strata of society. This national assembly was consist of every stratum of society ex. Farmers, religion people, soldiers, police. To maintain country’s integrity and to establish National independence were the common goal of the all deputies. At the same time all the Members of the Assembly were devoted, unselfish and brave characters. From this point of view, every character is worth for being researched and focused on. The aim of this work is to make clear the effectiveness of police origin deputies in the first term Turkish Great National Assembly and their contributions to the National Struggle. In addition, it is pointed out in this work that the usage of deputies their professional knowledge and personal experience for the benefit of the country. It is emphasized that the effectiveness, benefits and extraordinary struggle of deputies to this holy period. In this context, totaly eight police origin deputies’ life stories, their activities and their contributions in the Assembly were examined in the light of archieve documents and main sources.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisien_US
dc.subjectPolisen_US
dc.subjectMilli Mücadeleen_US
dc.title1. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Polis Kökenli Milletvekillerien_US
dc.title.alternativeThe Police Origin Deputies in the First Term Turkish Great National Assemblyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record