Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler, Mustafa
dc.contributor.authorPekbaş, Yıldız
dc.date.accessioned2015-03-27T09:45:24Z
dc.date.available2015-03-27T09:45:24Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3449
dc.description.abstractOsmanlı Devletinde Tanzimat’ın ilanıyla birlikte vergi sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı vergiler kaldırılarak herkesin ödeme gücüne göre temettü vergisi konulmuştur. Kaydedildiği defterlere de Temettu’ât Defterleri denilmiştir. Bu defterler günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır. Temmettu’ât Defterleri vergiye tabi olarak, hayvan, kira gelirleri ile meslek ve sanat gelirlerinin kaydedilmesiyle oluşmuştur. Temettu’ât Defterlerinde dönemin nüfusunu, bölgenin ticari durumunu, iktisadi yapısını, arazisini ve zirâi üretimini, hayvan dağılımını ailelerin gelir ve refah seviyesi ile sanat ve üretimi gibi pek çok konuda bilgi bulmak mümkündür. Yüksek lisans tez çalışması olarak bu defterlerden, Kütahya Sancağına tabi Dağardı Kazasına tabi aşağıdaki köylerin transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractWith the declaration of the Reorganization in the Ottomon Empire, some importantchanges were made in intax system. By removing some taxes, they brought the “divided” tax according to the solvency of the people. The book in which these taxes were recorded were called “The Income tax books”. Today, these books take place in the Prime Ministry Ottomon Archives. The Income Tax Books were forwed by recording taxable lands, animals, rent incomes and craft revenues. It is possible to find mony informations inthe Income tax boks about the population of the period, economic and commercial condittons of the region, structure of the kand, agricultural production, the distribution of the animals, wealth of the families and production. As a master thesis, the transpertion and the evoluotion of the following villages take place in the Dağardı town Kütahya Province are made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarımsalen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectVergien_US
dc.title1261/1845 Tarihli Temettu’ât Defterlerine Göre Kütahya Livası Dağardı Kazasının Döğrek, Balı, Karaşehir, Aydınlar ve Çıvgalar, Köylerinin Sosyal ve İktisadi Yapısıen_US
dc.title.alternative1261/1845 Sacial And Financial Structure City of Kutahya, Village of Dağardı Town Döğrek, Balı, Karaşehir, Aydınlar, and Çıvgalar According to “Temettu’ât Books”en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record