Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Naci
dc.contributor.authorKocabıyık, Fatma Gamze
dc.date.accessioned2015-03-27T12:46:23Z
dc.date.available2015-03-27T12:46:23Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3488
dc.description.abstractBu çalışmamızda H.1317-1324 / M. 1899- 1906 yıllarına ait 112 numaralı Foça Şer’iyye Sicili incelenmiştir. Şer’iyye sicillerinin, şehir tarihi araştırmalarında önemli bir yere sahip olmasından dolayı , çalışmış olduğumuz Foça Şer’iyye Sicili transkripsiyona tabi tutularak günümüz Türkçesine çevrilmiş , bir plan dahilinde değerlendirilmiştir. Defterden günümüz İzmir iline bağlı Foça ilçesinin idari ve fiziki yapısı ile ilgili olarak belirtilen yıllara ait, merkeze bağlı kazalar ve kazalara bağlı mahalle isimleri ve dağılımını tespit etmek mümkün olmuştur. Bunun yanı sıra incelediğimiz dava kayıtlarından sosyal hayatla ilgili olarak; Türk, Musevi ve Rumlara ait şahıs isimleri, Foça ilçesine bağlı nahiyeler, karyeler ve bulunduğu mahallelere ait bilgilere de okunabildiği ölçüde ulaşılmıştır. Defter kaydının tutulduğu dönemde; Osmanlı Devleti siyasi ve ekonomik yönden sıkıntılı bir dönem içerisindedir. Belgelerin büyük kısmında siyasi sıkıntıdan kaynaklanan me’mur atamalarındaki usulsüzlük, işinin ehl-i olmayan katiplerin vazifeye getirilmesinden kaynaklanan sorunlar defterde göze çarpmaktadır. Bu durum defterde birden fazla katibin yazısının bulunmasından ve tutulan kayıtların özensiz bir yazı ile yazılmasından anlaşılmaktadır. Bu sebeple çalışmamız XX yüzyılın başlarında Foça ilçesinin siyasi ve etnik durumuna ışık tutması açısından önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this work, the Şer’iyye Register of Foça numbered 112 and dating Lunar Calendar 1317-1324/ Julien Calendar 1899-1906. As the Şer’iyye registers occupy a significant place in the research of urban history, the research unit Foça Şer’iyye Register has been transcribed and translated to contemporary Turkish and has been analysed within a framework plan. It has been possible to reveal the names and distribution of the district belonging to the date period given, subordinated to the sub-provinces ( kaza) and those of the sub-provinces subordinated to the center with regard to the administrative and physical structure of Foça sub-province subordinated to the province of Izmir. Besides, it has been possible to reach to information regarding the names of inhabitants of Turkish, Jewish and Greek origin, the villages and districts of Foça sub-province as long as the text were readable. In the date the books were registered, the Ottoman Empire is within a turbulent era with respect to the political and economic challenges. The corruption stemming from abuse of the assignment procedures, problems arising out of the assignment of incompetent officers pervade in the register book.Therefore, our study plays important role with regard to its ability to shed light on the political and ethnic structure of the province of Foça in the XXth Century.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞer’iyye Sicilien_US
dc.subjectİzmiren_US
dc.subjectFoçaen_US
dc.subjectRumlaren_US
dc.subjectMusevien_US
dc.title112 Numaralı Foça Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Examination and Transcription of Şer’iyye Sicil of Foça Which is Numbered 112en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record