Show simple item record

dc.contributor.advisorBalık, İbrahim
dc.contributor.authorErim, Deniz
dc.date.accessioned2015-03-27T12:49:10Z
dc.date.available2015-03-27T12:49:10Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3489
dc.description.abstractTürk tarihinin en önemli dönemlerinden biri hiç kuşkusuz Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu dönemde Türkler Anadolu’yu tamamen Türkleştirmişler, İslam dünyasının da liderliği konumuna yükselmişlerdir. Büyük Selçuklu Devletinin devamı niteliğinde olan Türkiye Selçuklu Devleti ise Anadolu’ya Türk Kültürünü yerleştirmesi ve büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devletine temel oluşturması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Türkiye Selçuklu Devleti’nin kültür hayatının bir bölümü olan spor ve eğlence hayatı araştırılmıştır. Çalışma sırasında Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi hayatı ve bu dönemde uğraşılan spor dallarına değinilmiştir. Ayrıca kültürün diğer bir yansıması olan eğlence hayatı da ele alınmış; o dönemki tiyatro müzik ve törenler anlatılmıştır. Araştırmalar sırasında ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşanmasına rağmen, o dönemle ilgili yapılan çalışmalar, günümüze kadar ulaşan minyatür ve resimler konuya ışık tutmuştur. Birinci elden kaynak olması sebebiyle İbni Bibi’nin Selçuknamesi en önemli yardımcı olmuştur.en_US
dc.description.abstractOne of the most important period of the Turkish hıstory is certainly Seljuks State. At this period Turks made Anatolian a Turkish country, and they became the leader of the muslım world. And also Türkiye Seljuks State was the permanence of The Seljuks State. It carries weight with establishing Turkish culture in Anatolian, and being foundation for Ottoman Empire. In this study recreational And sporting activities in Turkıye Seljuks State is researched. During the study, ıt was touched on the political life of Turkıye Seljuks State and some sport branches which were made at that times. And also ıt was touched on the recretional life which is a part of culture, and ıt ıs told about theater, ceremonies and musics at that time. During the study, ın spıte of the problem of finding sources and studies about that term, pıctures and miniatures and Selçukname of Ibnı Bibi helpeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye Selçuklu Devletien_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.titleTürkiye Selçuklu Devleti’nde Spor ve Eğlence Hayatıen_US
dc.title.alternativeRecreational and Sporting Activities in the the Seljuks of Anatoliaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record