Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Yüksel
dc.contributor.authorÖzkal, Fatma
dc.date.accessioned2015-04-02T13:57:35Z
dc.date.available2015-04-02T13:57:35Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.citationÖzkal, Fatma. Kanser Tanısının Hastaya Söylenmesine İlişkin Hasta ve Hasta Yakınlarının Görüsleri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3607
dc.description.abstractGünümüzde kanser yıl içerisinde yüzbin civarında vakayla karşımıza çıkmaktadır. Mortalitesi halen yüksek olan bir hastalıktır. Ölümcül olması nedeniyle hasta yakınları hastalığın hastanın kendisine söylenmesini genelde istememektedir. Ancak tıbbi etik hastanın hastalığını bilmesini ve isbirliği yapmasını gerektirmektedir. Hala tartısılmakta olan bu konuyu bir anket çalısması ile aydınlatmayı amaçladık. Çalışmamız Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kemoterapi ünitesi ve diğer ünitelerde yatan 50 kanser hastası ve 50 hasta yakınından oluşmaktadır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve kikare (x2) testleri uygulanmıştır. Anketimiz hasta ve hasta yakınlarına ayrı sekilde hazırlanmıştır. Her iki ankette de birinci bölümde tanıtıcı özellikler, ikinci ve üçüncü bölümlerde ise verileri toplamaya yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, we are facing up cancer issues approximately a hundred thousand times in a year. Its mortality rate is stil high due to the fact that patient relatives, in general, is not eager to talk about the cancer to the patient. Though, medical ethics call for patients to know his/her illness and to make cooperation. It is our aim to enlight this argumentative issue with a inquery project. Our project is applied on 50 patients and 50 patient relatives in Afyon Kocatepe Research and Practical Hospital at the chemotherapy unit and the other units. Percentage and chi-square tests are applied to evaluate the datas gained. Our inquiries are prepared differently for the patients and patient relatives. In both inquiries, it includes introductive features in the first section and there are the questions to take the datas in the second and third sections. Based on the findings obtained in the study, recommendations have been put forth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectHastaen_US
dc.subjectHasta Yakınıen_US
dc.subjectGörüşmeen_US
dc.titleKanser Tanısının Hastaya Söylenmesine İlişkin Hasta ve Hasta Yakınlarının Görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe Opinion Of The Patient and Patient Relatives On Giving Đnformation A bout The Cancer Diagnosisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR184104en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record