Show simple item record

dc.contributor.authorÇağan, Kenan
dc.date2015-04-07
dc.date.accessioned2015-04-07T10:55:25Z
dc.date.available2015-04-07T10:55:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3689
dc.description.abstractHer zaman, Batılı bir bilgi olan sosyolojiyi günü gününe takip etme becerisi gösteren Türk sosyolojisi, aynı beceriyi, özgün bir bilgi üretme noktasında gösterememiştir. Çünkü Türk sosyolojisi genellikle, Batılı sosyolojiyi taklit etme tercihi içinde olmuştur. Batılı sosyolojik bilgiyi Türk toplumuna uyarlayarak kullanmak, Türk sosyolojisini özgün olmaktan uzaklaştırdığı gibi, doğru bilgiden de uzaklaştırmıştır. Ancak Türk sosyolojisi bütünüyle bu taklitçi ve uyarlamacı yaklaşımdan ibaret olmamıştır. Türk toplumuna ilişkin doğru sosyolojik verilere ulaşmak endişesiyle bilgi üreten yaklaşımlar her zaman olmuştur. Bu yöndeki en özgün katkılardan biri Baykan Sezer’e aittir. Baykan Sezer, Doğu-Batı ikilemi içerisinde Türk toplumunu anlamaya çalışmış, Türk sosyolojisinin en özgün isimlerinden biridir.en_US
dc.description.abstractAlways, Turkish sociology has an ability to trace the sociology which is a western knowledge to the day, but it has not been shown same ability at the point of producing original knowledge. Because, generally Turkish sociology has been in a position to imitate west sociology. To use adopted western sociological knowledge in Turkish community, not only it had Turkish sociology gone away from originality but also right knowledge. However, Turkish sociology is not completely consisting of these imitated and adopted approaches. All the time, approaches which are produce the knowledge has been done by worried about to reach certain sociological data in terms of Turkish community. In this regard, one of the original supports belongs to Baykan Sezer. Baykan Sezer who is one of the original names of Turkish sociology had tried to understand Turkish community which is in East-West dilemma.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Sosyolojisien_US
dc.subjectBatı Sosyolojisien_US
dc.subjectDoğu-Batı ikilemien_US
dc.subjectBaykan Sezeren_US
dc.titleTürk Sosyolojisi ve Baykan Sezeren_US
dc.title.alternativeTıırkish Sociology and Baykan Sezeren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record