Now showing items 15-34 of 37

   Citation
   Balcü Devlet Üniversitesi [1]
   BAU Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Balıkesir BAU Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Balıkesir, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Malatya [1]
   BAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Balıkesir, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Balıkesir [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi [1]
   Department of Biology, Department of Geography, Department of Biostatistics, Afyon Kocatepe University [1]
   Department of Biology, Faculty of Science and Art, Celal Bayar University, Department of Biology, Faculty of Science, Ege University [1]
   Department of Physics, Osmangazi University, Department of Physics, Ovidius University,National Institute for Laser, Plasma & Radiation Physics [1]
   Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü [1]
   Education Faculty of Demirci, Celal Bayar University [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Mat. Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mat. Bölümü [1]
   İl Kontrol Laboratuvarı, Ordu [1]
   Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü [1]
   Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı [1]
   Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [1]
   Pamukkale University, Education Faculty, Science Education [1]
   Selçuk University, Science and Art Faculty Biology Department [1]
   Selçuk University, Science and Art Faculty, Biology Department [1]