Now showing items 1-20 of 37

   Citation
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology [1]
   Afyon Kocatepe University, Science and Art Faculty, Biology Department [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [2]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı [1]
   Altan Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi [1]
   Anadolu University Faculty of Science, Department of Biology [1]
   Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü [1]
   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü [1]
   Atatürk Üniversitesi, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Biyoloji Bölümü [1]
   Balcü Devlet Üniversitesi [1]
   BAU Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Balıkesir BAU Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Balıkesir, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Malatya [1]
   BAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Balıkesir, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Balıkesir [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi [1]
   Department of Biology, Department of Geography, Department of Biostatistics, Afyon Kocatepe University [1]
   Department of Biology, Faculty of Science and Art, Celal Bayar University, Department of Biology, Faculty of Science, Ege University [1]