Show simple item record

dc.contributor.authorAy, Şeyma
dc.date2015-04-13
dc.date.accessioned2015-04-13T09:29:32Z
dc.date.available2015-04-13T09:29:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3785
dc.description.abstractPitassa Ülkesi Anadolu’nun güneyinde, Hititler’in batıya açılan kapısı niteliğindedir. Afyonkarahisar-Isparta-Burdur dolaylarında bir yerde olması gerektiğini düşündüğümüz bölgenin aynı zamanda Aşağı Ülke sınırlarında olması adı geçen ülkenin stratejik bir öneminin artmasına sebep olmuştur. Söz konusu bölge için Batı Anadolu’da Ahhiyavva’nın kışkırtması ile Hititler karşısında güç oluşturan Arzawa beylikleri ve Hitit Devleti arasında mücadeleler cereyan etmiştir. Ele geçen metinlere baktığımızda Pitassa Ülkesi’nin, Hitit Devleti’ne karşı zaman zaman isyan ettiği gözlerden kaçmamaktadır. Aslında Hitit Ülkesi'ne bu denli yakın sınırları olan bir ülkenin böylesine itaatsiz davranışlar içerisinde bulunması akıllıca görünmemektedir. Tarihsel gelişime baktığımızda da Batı Anadolu Bölgesi ve konumuz açısından Pitassa Ülkesi'ndeki Hitit hakimiyetinin göstermelik bir hakimiyet olmaktan öteye gidemediğini görmekteyiz.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHititen_US
dc.subjectAşağı Ülkeen_US
dc.subjectPitassaen_US
dc.titleHititçe Metinlerde Geçen Pitassa Ülkesien_US
dc.title.alternativePitassa Land in Hittite Textsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record