Show simple item record

dc.contributor.authorAylar, Faruk
dc.contributor.authorÇoban, Asım
dc.date2015-04-14
dc.date.accessioned2015-04-14T09:29:35Z
dc.date.available2015-04-14T09:29:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3813
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi ve sanayileşme hareketiyle birlikte artan doğal kaynakların aşırı kullanımı çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre sorunları insanların yaşamını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Sürecin bu şekilde devam etmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülmesini olanaksız hale getirmektedir. Bunun nedeni günümüzün ekonomik faaliyet şekillerinin, insan yaşamı ve uygarlığı açısından diğer önemli iki gelişme süreci olan ekolojik ve toplumsal gelişme sürecini olumsuz etkileyerek gerçekleştirilmesidir. Bu süreçlerin günümüzün ekonomik faaliyetlerince engellenmesi en küçük topluluk birimleri olarak mahallelerden başlamak üzere kentlerde topluluklarının yaşayabilirliklerine ve niteliğine de zarar vermektedir. Hızlı şehirleşme ve şehirlerin hızla büyüyerek geniş bir alana yayılması, tüm dünyada olduğu gibi. Amasya şehrinde de birçok çevre sorununu beraberinde getirmiştir. Özellikle canlıların doğal yaşama kaynaklan olan hava, su ve topraktaki kirlenme yer yer insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşabilmektedir. Çevre kirliliğinin yaratacağı sorunlar her bireyin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle bireylere toplum yaşamında kazandırılması gereken temel anlayışlardan birisi de çevre sorunlarının ve kirliliğinin boyutları ve önlenmesi konusunda yeterli düzeyde bilinçlenmelerini sağlamaktır. Bu çalışmada önemli bir sorun haline gelen Amasya şehrinin çevre sorunları ele alınacak ve bu sorunların en aza indirilebilmesi için çözüm önerileri ortaya konulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmasyaen_US
dc.subjectÇevre Sorunlarıen_US
dc.subjectHava Kirliliğien_US
dc.subjectSu Kirliliğien_US
dc.subjectToprak Kirliliğien_US
dc.titleAmasya’da Şehirleşmeye Bağlı Ortaya Çıkan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerilerien_US
dc.title.alternativeThe Environmental Problems Arisen in Amasya Related to the Urbanization and Proposalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAmasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record