Show simple item record

dc.contributor.authorEren, Oytun
dc.date2015-04-14
dc.date.accessioned2015-04-14T10:51:14Z
dc.date.available2015-04-14T10:51:14Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3818
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin zorlukBu çalışmada, Clementi'nin piyanist kimliği ve bu kimliğin oluşturduğu müzikal duruş incelenmiştir. Clementi ile Mozart arasındaki tarihi düellonun sonuçlan ve bu olayın Beethoven üzerinden romantik bestecilere olan yansımalan ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Klasiklerle romantikler arasındaki geçiş sürecinde, piyanistik anlamda Clementi'nin oluşturduğu dilin hangi açılardan ne derece etkili olduğu maddeler halinde anlatılmıştır. Clementi’nin ton, legato ve pedal anlayışı çerçevesinde İngiliz piyanolarının akustik yapısı çerçevesinde oluşturduğu tekniğin, 19. yüzyıldaki romantik virtüöz piyanistliğinin oluşması üzerindeki etkileri, bu çalışmanın ana konusunu teşkil etmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectClementien_US
dc.subjectBeethovenen_US
dc.subjectPiyanoen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectTekniken_US
dc.titleClementi ve Piyano Tekniğien_US
dc.title.alternativeClementi and his Piano Techniqueen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage241en_US
dc.identifier.endpage253en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record