Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Dursun Ali
dc.contributor.authorAkbaş Sü, Serpil
dc.date.accessioned2015-04-17T14:05:11Z
dc.date.available2015-04-17T14:05:11Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3887
dc.description.abstractTanımlayıcı tipteki araştırma, hemşirelerin postoperatif ağrı yönetiminde, lüzum halinde (LH) analjezik istemine ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı Antalya Devlet Hastanesi ve Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılmıştır. Örneklemi cerrahi servislerinde çalışan 131 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 02 Ocak-24 Mart 2006 tarihleri arasında, anket formu kullanılarak toplanmıştır. istatistiksel analizlerde ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. Hemşireler LH analjezik istemi doğrultusunda hastaya ilaç verirken, daha çok hastanın sözel ifadesini dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Hemşireler LH analjezik isteminin postoperatif ağrı kontrolünde tek basına kullanılmaması gerektiğini, istemin gerektiğinde uygulandığını, amacının mümkün olduğunca az ilaç uygulamak olduğunu belirtmekteler ve LH analjezik istemini ağrı başladıktan sonra uygulamaktadırlar. Hemşireler LH analjezik isteminde kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri hakkında daha az bilgiye sahiplerdir ve LH analjezik istemi ile birlikte farmakolojik olmayan yöntemleri kullanmaktadırlar. Her iki hastanede LH analjezik istemi ile ilgili geliştirilmiş yazılı veya sözlü bir protokol yoktur. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, hemşirelere ağrı ve ağrının farmakolojik tedavisi hakkında hizmet içi eğitim verilmesi ve hastanelerde LH analjezik istemine ilişkin protokollerin oluşturulması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis discriptive study has been planned and applied to determine the knowledge and the attidue of nurses applying requested analgesics in the postoperative pain management. The study, has made in Antalya Goverment Hospital, Antalya Atatürk Goverment Hospital and Akdeniz University Faculty of Medicine Hospital. The sample has been occured 131 nurses who work in surgery clinics in these hospitals. The data has been collected between january/2 and March /24- 2006 dates by using questionnare. Q-Square and percentage tests were used in the statistical analysis. Nurses reported that analgesics were apllied when patients need by them. Nurses believe that required analgesics haven’t used to by alone. Their aim to aplie a few analgesics not more. It is determined that the analgesic is applied when the pain began. Nurses knowledge about pharmacology of the analgesic that they used were less and they use nonpharmacological methods instead of drugs. There isn’t any written or verbal protocols related with requested analgesic order both of two hospitals. The result of the study, it is suggested education programmes for nurses and occuring written protocols in the hospitals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPostoperatif Ağrıen_US
dc.subjectLüzum Halinde (LH) Analjeziken_US
dc.titlePostoperatif Ağrı Yönetiminde, Lüzum Halinde (LH) Analjezik İstemine İlişkin Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi.en_US
dc.title.alternativeIn Postoperative Pain Management, Defining the Nurses' Knowledge and Attitudes Related to Requested (prn) Analgesic Orders.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR127295en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record