Now showing items 139-158 of 325

   Citation
   Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [2]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, S.B.E, Yüksek Lisans Öğrencisi [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi “ Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Î.Î.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, [1]
   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. , İktisat Bölümü, Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. [1]
   Bartın Üniversitesi, MYO, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ÎÎBF. [1]
   Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Bilecik Üniversitesi, ÎÎBF, İşletme Bölümü Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Bilim Uzmanı [1]
   Bilecik Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Bingöl Üniversitesi, İİBF Dekanı, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu, Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü [1]
   Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Bülent Ecevit Universitesi, İİBF, İktisat Bölümü [1]
   Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu [1]
   Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu [1]