Now showing items 154-173 of 323

   Citation
   Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Î.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu [1]
   Çankaya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü [1]
   Çankın Karatekin Üniversitesi, MYO, İşletme Bölümü [1]
   Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı [1]
   Çukurova Üniversitesi Î.Î.B.F Maliye Bölümü [1]
   Department of Economics, University of Aksaray, Department of Accounting and Finance, University of Aksaray [1]
   Dicle Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [2]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, işletme Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Maliye Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]