Now showing items 167-186 of 325

   Citation
   Department of Economics, University of Aksaray, Department of Accounting and Finance, University of Aksaray [1]
   Dicle Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [2]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, işletme Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Maliye Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Dr, MTA. Genel Müdürlüğü, Ankara. [1]
   Dumlupınar Üniversitesi İ.İ:B.F. İktisat Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Uşak Üniversitesi, Uşak MYO. [1]
   Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü [1]
   Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi İşletme Bölümü, Bilim Uzmanı, Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü [1]
   Dumlupınar Üniversitesi, Domaniç MYO [1]
   Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F. İçişleri Bakanlığı-Uzman, (Afyon Valiliği-İl Planlama Md.lüğü-Eski Uzmanı) [1]
   Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu [1]
   Düzce Üniversitesi, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı [1]
   Ege Üniversitesi, ÎÎBF, İşletme Bölümü, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, [1]
   Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Nevşehir Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme [1]