Now showing items 184-203 of 325

   Citation
   Ege Üniversitesi, ÎÎBF, İşletme Bölümü, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, [1]
   Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Nevşehir Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme [1]
   Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ,İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF-Maliye Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Doktora Program [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, M.M.F, Endüstri Mühendisliği Bölümü [1]
   Fatih Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü [1]
   G.Y.T.E, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, N.Ü, İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi G.Y.T.E, Bilim Uzmanı [1]
   Galatasaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Gazi Üniversiteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, İİBF [1]
   Gaziantep Üniversitesi, I.l.B.F. İşletme Bölümü ‘ Gaziantep Üniversitesi, Nizip M.Y.O. [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F. işletme Bölümü-TOKAT [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.Î.B.F., İşletme Bölümü-TOKAT [1]
   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Stockholm School of Economics [1]