Now showing items 208-227 of 325

   Citation
   Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü [1]
   Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Öğretim Üyesi [1]
   Hacettepe Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü [1]
   Hakkari Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü [1]
   Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü [1]
   İ.Ü. İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü [1]
   İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı [1]
   İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü [1]
   İstanbul Üniversitesi, iktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü [1]
   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Çiğli-İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi,Í.Í.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, S.B.E., İktisat ABD. [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı [1]
   Kara Harp Okulu [1]
   Kara Harp Okulu, Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümü [1]
   Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü-Harekât Araştırması AD. Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü-Harekât Araştırması AD. [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi - ÎÎBF - İşletme Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF - İşletme Bölümü [2]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]