Now showing items 218-237 of 325

   Citation
   Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi,Í.Í.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, S.B.E., İktisat ABD. [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı [1]
   Kara Harp Okulu [1]
   Kara Harp Okulu, Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümü [1]
   Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü-Harekât Araştırması AD. Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü-Harekât Araştırması AD. [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi - ÎÎBF - İşletme Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF - İşletme Bölümü [2]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF-İşletme Bölümü [1]
   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ÜBF-Kamu Yönetimi Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBE [1]
   Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O [1]
   Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Gaziantep Üniversitesi [1]
   Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü. Rize Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü. Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi [1]
   Kurul Eski Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu [1]
   Kırklareli Üniversitesi Babaeski MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü [1]
   Kırıkkale Üniversitesi ,İ.İ.B.F [1]