Now showing items 278-297 of 325

   Citation
   raştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik YO. Araştırma Görevlisi, Doktor, Niğde Üniversitesi, İİBF [1]
   Research Fellow at Bangladesh Institute of Development Studies, Bangladesh, Karabuk University, Business Administration Faculty, Accounting and Finance Major Field,Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department. [1]
   Sakarya University,Department of Public Finance Sakarya [1]
   Sakarya Üniversitesi , SBE, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi [1]
   Sakarya Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Bölümü [1]
   Selçuk Üniversitesi ileri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi [1]
   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O. [1]
   Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]