Now showing items 280-299 of 325

   Citation
   Sakarya University,Department of Public Finance Sakarya [1]
   Sakarya Üniversitesi , SBE, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi [1]
   Sakarya Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Bölümü [1]
   Selçuk Üniversitesi ileri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi [1]
   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O. [1]
   Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Keçiborlu MYO, İktisadi ve İdari Programlar [1]