Now showing items 306-325 of 325

   Citation
   Uludağ Üniversitesi ÜBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Boğaziçi Üniversitesi, UBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Uşak Üniversitesi, İİBF [1]
   Uşak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [1]
   Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü [2]
   Yakın Doğu Üniversitesi, Bankacılık ve Finansman Bölümü [1]
   Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Halkla İlişkiler Programı ** Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü [1]
   Yönetim ve Organizasyon Doktora Program [1]
   Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ. B. F. Öğretim Üyesi [1]
   Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, işletme Bölümü [1]
   Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Bilecik Üniversitesi. [1]
   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu M YO, KARABÜK [1]