Now showing items 1-18 of 18

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü [2]
   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü [1]
   Düzce Üniversitesi, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı [1]
   Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ,İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü [1]
   Kara Harp Okulu, Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümü [1]
   Kırıkkale Üniversitesi, Keskin MYO. [1]
   Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Ananilim Dalı [1]
   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu [1]