Show simple item record

dc.contributor.advisorCelasin, Cenk
dc.contributor.authorBayrakçı, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2016-04-21T06:15:23Z
dc.date.available2016-04-21T06:15:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4253
dc.description.abstractAraştırmanın problemi; Mevlevi Ayini bestecisi olarak Zeki Atkoşar’ın Türk Musikisi’ne katkıları nedir? Araştırmanın amacı, 19. yüzyıl sonrası Mevlevi Ayini besteciliğindeki genel durumu değerlendirerek, Mevlevi Ayini bestecisi olarak Zeki Atkoşar’ın katkıları ile ilgili genel bir sonuç elde etmektir. “19. Yüzyıl Sonrası Mevlevi Ayini Besteciliği ve Besteci Zeki ATKOŞAR’ın Katkıları” konulu bu araştırmada, kütüphane, arşiv araştırması ve görüşme yöntemlerine başvurulmuş, genel bir bakış açısıyla 19. yüzyıl sonrası Mevlevi Ayini bestecileri Türk müzik tarihi üzerinden ele alınmış ve bir Mevlevi Ayini bestecisi olarak Zeki ATKOŞAR ve onun bu bağlamdaki görüşleri üzerine odaklanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe question of research: What are the contributions of Zeki Atkoşar to classical Turkish music as a Mevlevi Ayini composer? The aim of research is to achieve a general result about the contributions of Zeki Atkoşar as a composer of Mevlevi Ayini by taking stock of the composition of Mevlevi Ayini after 19th century. In this research themed “Mevlevi Ayini” Composition after 19th Century and the Contributions of the Composer Zeki Atkoşar” library, archieve research and conference procedures were applied; the Mevlevi Ayini composers after 19th century were analysed in terms of music history and lastly the opinions in this context of Zeki Atkoşar- Mevlevi Ayini composer- were researched focusedly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMevlevi Ayinien_US
dc.subjectBesteciliken_US
dc.subjectZeki Atkoşaren_US
dc.title19. Yüzyıl Sonrası Mevlevi Ayini Besteciliği Ve Besteci Zeki Atkoşar’ın Katkılarıen_US
dc.title.alternativeMevlevi Ayini” Composıtıon After 19th Century And The Contrıbutıons Of The Composer Zeki Atkoşaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record