Show simple item record

dc.contributor.authorKahraman, Hüseyin
dc.contributor.authorKurt, Aslı Giray
dc.date.accessioned2017-10-05T07:44:51Z
dc.date.available2017-10-05T07:44:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/01100428-33-1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4582
dc.description.abstractIn this study, the use of recombinant oxygen uptake system on production of ATP production, oxygen uptake and cell mass was investigated. Citrobacter freundii and their vgb recombinants were used. Citrobacter freundii, a broad host range plasmids Cf[pMK 79] and Cf[pUC 8:15] was used. Best ATP production by Cf[pMK 79]  (0.17 mg/ g). Cf[pMK 79]    strain the level of oxygene uptake was higher than Cf[pUC 8:15]. Whereas Cf[pMK 79]  the OD600 values have been falling at the end of 48 hours.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ATP üretimi, oksijen alımı ve hücre kütlesi üretimi üzerinde yeniden birleştirici oksijen alımı sisteminin kullanılması araştırılmıştır. Citrobacter freundii ve onun vgb rekombinantları kullanılmıştır. Citrobacter freundii de geniş  bir konakçı aralığında çalışan plazmitler Cf [PMK'yi 79] ve Cf [pUC8: 15] kullanılmıştır. En İyi ATP üretimi Cf [PMK 79] (0,17 mg/ g). Cf [pMK79] oksijen alımının seviyesi, Cf[pUC8:15] daha yüksektir. Oysa Cf [pMK79]’un OD600 değerleri 48 saat sonunda düşmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.53954en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCitrobacter freundiien_US
dc.subjectVitreoscilla hemoglobin gene (vgb)en_US
dc.subjectATP productionen_US
dc.subjectOxygen uptake  en_US
dc.titleEffects of Citrobacter freundii ATP Production and Oxygen Intake Two Different Plasmids Carrying the Vitreoscilla Hemoglobin Gene (vgb)en_US
dc.title.alternativeVitreoscilla Hemoglobin Geni (vgb) Taşıyan İki Farklı Plazmidin Citrobacter freundii’nin ATP Üretimi ve Oksijen Alınımına Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record