Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçoğlu, Barış
dc.date.accessioned2018-12-19T14:20:25Z
dc.date.available2018-12-19T14:20:25Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2015-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5031
dc.description.abstractYürütülen bu çalışmanın amacı taylara oral olarak uygulanan bitkisel yağ ekstraktı karışımının (Nane, Kekik, Anason) immun sistem üzerine etkilerini belirlemektir. Bu amaçla 16 baş tay eşit sayıda kontrol ve uygulama olmak üzere iki gruba bölünmüştür. Tüm hayvanlara rutin aşılama programı uygulanmıştır. Uygulama grubundaki hayvanlara aşılamadan 7 gün önce bitki yağı ekstraktı içirilmeye başlanmıştır. Aşılamadan sonra bu uygulama 1 hafta daha sürdürülmüştür. Kontrol grubundaki hayvanlara ise oral olarak aynı miktarda su içirilmiştir. Aşılama günü 0 kabul edilerek; -7., 0., 7., 14., 21. günlerde kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinde ALT, AST, GGT, Glikoz, Total Kolesterol, Trigliserit, BUN, Ca, P ve immunglobulin G analizleri yapılmıştır. Serum ALT, Trigliserit, Total Kolesterol, BUN ve Ca konsantrasyonları çalışma boyunca gruplar arası önemli farklılık göstermezken; GGT ve Glikoz değerleri 21. günde; AST 7. günde ve P aşılama gününde gruplararası önemli farklılık göstermiştir. Ig G değeri ise -7. günde alınan kan haricinde diğer bütün zamanlarda çalışmanın sonuna kadar uygulama grubunda önemli düzeyde yüksek olmuştur. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki taylarda aşılama öncesi ve sonrası olmak üzere oral olarak uygulanan bitkisel yağ karışımı (nane, kekik, anason) immun sistem üzerine olumlu etki yapmış ve Ig G sayısını önemli düzeyde artırmıştır. Bahsedilen doz ve uygulama biçiminin hem karaciğer hem de metabolizma üzerinde olumsuz etkileri görülmemiştir.en_US
dc.description.tableofcontents1.GİRİŞ 1 2. ESANSİYEL YAĞLAR 2 2.1. Tanım 2 2.2. Esansiyel yağların sınıflandırılması 7 2.2.1. Kimyasal bileşenlerine göre 7 2.2.2. Aromatik özelliklerine göre 8 2.2.3. Farmakolojik ve terapik etkilerine göre 8 2.3. Esansiyel Yağların Etkileri 8 2.3.1. Antimikrobiyal etkileri 9 2.3.2. Doğrudan hastalıklarda terapötik etkileri 12 2.3.3. Antioksidan etkileri 13 2.3.4. Verim artırıcı etkileri 15 2.3.5. Antienflamatuar etkileri 16 2.3.6. Immun sistem üzerine etkileri 18 3. MATERYAL VE METOT 21 4. BULGULAR 24 4.1. Serum Biyokimya Parametreleri 24 4.2. Serum Mineral Konsantrasyonları 33 4.2.1. Kalsiyum 33 4.2.2. Fosfor 34 4.3. Serum Immunoglobulin G (Ig G) konsantrasyonları 36 5.TARTIŞMA 38 5.1. Serum Biyokimya Parametreleri 38 5.2. Serum Mineral Konsantrasyonları 40 5.3. Serum Ig G konsantrasyonları 41 6. SONUÇ 42 7. KAYNAKLAR 43en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitki Yağı Ekstraktıen_US
dc.subjectTayen_US
dc.subjectİmmun Sistemen_US
dc.titleTaylara Oral Olarak Uygulanan Bitkisel Yağ Ekstraktı Karışımının (Nane, Kekik, Anason) İmmun Sistem Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Oral Admınıstratıon of Plant Oil Extracts Mixture (Mint, Thyme, Anaseed) on Immune System in Foalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record