Show simple item record

dc.contributor.authorAycan, Eda
dc.date.accessioned2018-12-19T14:20:28Z
dc.date.available2018-12-19T14:20:28Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2016-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5032
dc.description.abstractHayvanlarda tedavi edici, koruyucu ve benzeri amaçlarla kullanılan antibiyotikler bu hayvanlardan elde edilen gıdalarda kalıntı bırakabilmektedir. Antibiyotik kalıntıları bakımından çiğ süt yüksek risk içermektedir. Böyle gıdaların insanlar tarafından tüketimi ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu amaçla, Afyonkarahisar bölgesinden toplanan 80 çiğ süt örneği beta-laktam antibiyotik kalıntı varlığı bakımından ELISA yöntemiyle analiz edildi. Yapılan analizler neticesinde 38 örneğin beta-laktam grubu antibiyotik kalıntısı içermediği, 35 örneğin değişen konsantrasyonlarda ve bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitleri içerisinde ve 7 numunenin ise maksimum kalıntı limitinin üzerinde beta-laktam antibiyotik kalıntısı içerdiği tespit edildi. Sonuç olarak, çiğ sütlerde saptanan değerlerin nispeten yüksek olmasının antibiyotik verilmiş hayvanlardan gerekli arınma süresi geçmeden sütlerin tüketime verildiği şeklinde değerlendirildi.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 15.SAĞ.BİL.26 Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY i ÖNSÖZ ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR iv ŞEKİLLER v TABLOLAR vi 1. GİRİŞ 1 1.1. Kalıntı Olgusu 1 1.2. Antibiyotikler 2 1.2.1. Beta-laktamlar 3 1.2.1.1. Penisilinler 4 1.2.1.2. Sefalosporinler 4 1.2.1.3. Diğer beta-laktam ilaçlar 5 1.3. İlaç Kalıntılarının Neden Olabileceği Olumsuzluklar 5 1.3.1. İlaç alerjisi 5 1.3.2. Farmakolojik etki 5 1.3.3. Karsinojenik etki 5 1.3.4. Gıda endüstrisi 6 1.3.5. Dirençli suşların ortaya çıkması 6 1.3.6. Cinsiyet özeliklerinin değişmesi 6 1.3.7. Sindirim kanalı bakteri topluluğunun değişmesi 7 1.4. Sütlerde Antibiyotik Kalıntıları 7 2. GEREÇ ve YÖNTEM 10 3. BULGULAR 14 4. TARTIŞMA 15 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 18 ÖZET 19 SUMMARY 20 KAYNAKLAR 21 ÖZGEÇMİŞ 24en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntibiyotiken_US
dc.subjectBeta-Laktamen_US
dc.subjectKalıntıen_US
dc.subjectSüten_US
dc.titleAfyonkarahisar Bölgesinden Toplanan Çiğ Sütlerde Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntı Varlığının Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Beta-Lactam Antibiotic Residues in Raw Milk Obtained from Afyonkarahisar Provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record