Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Fatma Sanem
dc.date.accessioned2018-12-19T14:20:33Z
dc.date.available2018-12-19T14:20:33Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2016-11-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5034
dc.description.abstractBu çalışmada ülkemizde ilk defa farklı bölgelerde üretilen mısır tanesinin yağ seviyesinin belirlenmesinde NIR kalibrasyonu oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden toplam 320 mısır numunesi toplanmıştır. Öğütülmüş numunelerin her birinden spektralar toplanmıştır. Daha sonrasında Soxhlet-Henkel referans analizleri yapılan mısır numuneleri için kalibrasyon çalışmaları yürütülmüştür. Oluşturulan kalibrasyon sonucunda kalibrasyon setinin r=0.6853; r2= 0.4696 Standart Sapma =0.4917şeklinde değerleri alınmış, validasyon setinden ise r=0.5894; r2= 0.3474 Standart Sapma = 0.5142 değerleri elde edilmiştir. Kalibrasyon aralığı 1.966 olmuşken, validasyon aralığı 2.044 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışma ile Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde yetişen oldukça geniş bir ham yağ içeriği varyasyonuna sahip tane mısırlar için FT-NIR cihazında tatmin edici kalibrasyonlar şekillendirilebileceği gösterilmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 14.SAĞ.BİL.20 Proje Numarası ile Desteklenmiştiren_US
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY İİ ÖNSÖZ İİİ İÇİNDEKİLER İV ŞEKİLLER DİZİNİ V SİMGELER VE KISALTMALAR Vİ 1.GİRİŞ 1 1.1. Mısır 1 1.1.1. Mısırın Yapısı ve Besin İçeriği 2 1.1.2. Dünya ve Türkiye'de Mısır Üretimi 3 1.1.3. Mısırın Hayvan Beslemede Yem Hammaddesi Olarak Kullanımı 10 1.2. Yağlar 12 1.2.1. Yağ Asitleri 13 1.2.1.1. Doymamış Yağ Asitleri 14 1.2.1.2. Doymuş Yağ Asitleri 14 1.3. Near Infrared Reflektans Spektroskopisi (NIRS) 15 1.3.1. NIR Cihazının Tarihsel Gelişimi 16 1.3.2. Teorisi ve Özellikleri 17 1.3.3. Avantajları 19 1.3.4. Dezavantajları 19 1.3.5. Fourier Transform Near Infrared (FT- NIR) 21 1.3.6. Yağların Besin Madde Analizlerinde NIR Teknolojisinin Kullanılması 22 2.MATERYAL VE METOT 25 2.1. Kalibrasyonların Oluşturulması, Veri Analizi ve Kemometrik Analizler 26 3. BULGULAR 27 4. TARTIŞMA 31 5. SONUÇ 36 6.ÖZET 37 7. SUMMARY 38 8. KAYNAKLAR 39en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNIRen_US
dc.subjectKalibrasyonen_US
dc.subjectMısıren_US
dc.subjectHam Yağen_US
dc.titleMısır Tanesinde Ham Yağ Analizi İçin NIR Kalibrasyonu Oluşturulmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record