Now showing items 1-18 of 18

   Citation
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Bolu [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AD, Afyon Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi AD, Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji Embrioloji AD, Konya [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyon İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD, Malatya [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Afyon [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Afyon [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Patoloji, Radyoloji, Üroloji4 AD, Afyon [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Afyon [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Afyon KKK İzmir Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD Hematoloji BD, İzmir Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İzmir [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Yeşilyurt, İzmir [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa [1]
   Department of General Surgery, Abant İzzet Baysal University, Düzce Department of Pediatric Surgery, Abant İzzet Baysal University, Düzce Department of Pathology, Abant İzzet Baysal University, Düzce [1]
   Department of Radiology, Faculty of Medicine Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey Department of Surgery, Faculty of Medicine Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey Department of Pathology, Faculty of Medicine Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey [1]
   Department of Urology, Firat University School of Medicine Elazig, Turkey [1]
   Department of Urology, Firat University School of Medicine, Elazig, Turkey Department of Radiology, Firat University School of Medicine, Elazig, Turkey [1]
   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, İzmit [1]
   Medical School of Kocatepe University, Orthopaedics Dep, Afyon, Turkey Medical School of Kocatepe University, Radiology Dep, Afyon, Turkey Medical School of Kocatepe University, Genetics Dep, Afyon, Turkey [1]
   Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Eskişehir [1]