Now showing items 1-20 of 71

   Authors Name
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD, Düzce, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Düzce Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Düzce [1]
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Afyonkarahisar, Turkey Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology, Afyonkarahisar, Turkey [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. Göğüs Cerrahisi AD, Afyonkarahisar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anestezi Kliniği, İstanbul [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. Göğüs Cerrahisi AD, Afyonkarahisar, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anestezi Kliniği, İstanbul [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Radyoloji Anabilim Dalları, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Afyonkarahisar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Afyonkarahisar [1]
   Akan, Burak [1]
   Akman, Yavuz [1]
   Aktepe, Fatma [1]
   Albayrak, Ramazan [2]
   Aydın Özgür, Mihrican [1]
   Baltacı, Enver Taner [1]
   Bozoklu, Özlem [1]
   Cebesoy, Oğuz [1]
   Çam, Kamil [1]
   Çetinkaya, Zafer [1]