Now showing items 1-13 of 13

   Citation
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD, Düzce, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Düzce Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Düzce [1]
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Afyonkarahisar, Turkey Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology, Afyonkarahisar, Turkey [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. Göğüs Cerrahisi AD, Afyonkarahisar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anestezi Kliniği, İstanbul [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. Göğüs Cerrahisi AD, Afyonkarahisar, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anestezi Kliniği, İstanbul [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Radyoloji Anabilim Dalları, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Afyonkarahisar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Afyonkarahisar [1]
   Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D, Gaziantep, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D, Afyonkarahisar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D, Ankara [1]
   Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, İstanbul, Afyon KocatepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, afyonkarahisar, Alanya Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Antalya, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Gediz Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Kütahya [1]
   Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AD, Konya Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AD, Afyonkarahisar Konya Askeri Hastanesi Diş Hekimliği Ünitesi, Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, Konya [1]