Now showing items 1-13 of 13

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ. J Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyodıagnostık Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Ajyonkarahisar 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Ajyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ajyonkarahisar Sağlık Yüksekokulu, Ajyonkarahisar [1]
   Gülhane Military Medical Academy General Surgery Department, Ankara, Gülhane Military Medical Academy Pathology Department, Ankara. [1]
   Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar [1]
   Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar [1]
   Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dalı, Konya. Afyonkarahisar Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dali, Afyonkarahisar. [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İsparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İsparta [1]
   Yüksel Kaplan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat [1]