Now showing items 1-13 of 13

   Citation
   A.K.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar, S.B. Afyon Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji uzmanı, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Afyonkarahisar , İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D. İstanbul [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya A.D, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı-Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji, Anatomi, Patoloji, İç Hastalıkları, Çocuk Cerrahisf Anabilim Dalları, AFYONKARAHİSAR Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, HATAY [1]
   Asker Hastanesi Radyoloji Servisi, Van, GATA Nükleer Tıp AD, Ankara [1]
   ATA Ağız Diş Çene Hast. ve Cerr. AD., Ankara, Türkiye [1]
   Medical Faculty, Deportment of Medical Biology, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, TURKEY [1]
   Özel Park Hastanesi, K.B.B. Servisi, Afyonkarahisar [1]
   Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Y.B.E.A.H., Nöroloji Kliniği, Ankara, Hacettepe Ün. Tıp Fak. Nöroloji A.D., Ankara [1]
   Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Konya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD. Konya [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD., Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Tıp AD., Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Isparta [1]
   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Patoloji AD., Isparta [1]