Now showing items 22-29 of 29

   Citation
   İç hastalıkları Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi, Soma Devlet Hastanesi, Manisa [1]
   Kula Devlet Hastanesi, Kula, Manisa, T.C. S.B. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Üroloji Kliniği, İzmir [1]
   Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muş, Özel Muş Şifa Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Muş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir [1]
   Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD [1]
   Sivas Kangal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Servisi, Sivas 2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları A.D., Balıkesir 3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji A.D., Sivas 4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji A.D., Sivas [1]
   Şanlıurfa OSM Hastanesi Radyoloji Bölümü, Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp A.D. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi A.D. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Radyoloji A.D. [1]
   Tavsanlı Doç. Dr. M. Kalemli Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kütahya [1]
   Ünye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Ünye Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji [1]