Now showing items 10-29 of 29

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Yoğun Bakım Hemşiresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji A.D., Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Afyonkarahisar, Türkiye [1]
   Akdeniz Universi, Faculty of Medicine Department of Surgery, Antalya, Turkey. Akdeniz Universit, Faculty of Medicine Department of Radiolog,y Antalya, Turkey. [1]
   Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA. Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey. Department of Psychiatry, Elazig Mental Health Hospital, Elazig, Turkey. Department Public Health, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey. Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey. [1]
   Diyarbakır Education and Research Hospital, Department of Radiology, Diyarbakır, TURKEY [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Kliniği [1]
   Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği [1]
   Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi [1]
   Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Sanlıurfa OSM Hastanesi [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D., Tokat [1]
   Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Etlik, Ankara [1]
   İç hastalıkları Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi, Soma Devlet Hastanesi, Manisa [1]
   Kula Devlet Hastanesi, Kula, Manisa, T.C. S.B. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Üroloji Kliniği, İzmir [1]
   Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muş, Özel Muş Şifa Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Muş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir [1]
   Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD [1]
   Sivas Kangal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Servisi, Sivas 2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları A.D., Balıkesir 3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji A.D., Sivas 4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji A.D., Sivas [1]
   Şanlıurfa OSM Hastanesi Radyoloji Bölümü, Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp A.D. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi A.D. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Radyoloji A.D. [1]
   Tavsanlı Doç. Dr. M. Kalemli Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kütahya [1]
   Ünye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Ünye Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji [1]