Now showing items 1-20 of 28

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Hemşireliği AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji AD, Antalya [2]
   Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya [1]
   Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Nükleer Tıp Bölümü, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Çocuk Cerrahisi Bölümü, Kütahya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü, Kayseri, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya [1]
   Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Elazığ, Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ, Devlet Hastanesi, Tunceli [1]
   Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Etlik, Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD, Etlik, Ankara [1]
   İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Malatya [1]
   İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Van, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul [1]
   İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Van, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Trabzon, Kütahya Simav Devlet Hastanesi Anesteziyoloji AD, Kütahya [1]
   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kocaeli, Kocaeli Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi, Kocaeli [1]
   Midyat Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Mardin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kayseri, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ankara, Siirt Askeri Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Siirt [1]