Now showing items 1-9 of 9

   Citation
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Afyonkarahisar, Turkey. Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Zübeyde Hanım Hospital, Karşıyaka, İzmir, Turkey. Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, İzmir, Turkey [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Afyonkarahisar [1]
   Akdeniz Universi, Faculty of Medicine Department of Surgery, Antalya, Turkey. Akdeniz Universit, Faculty of Medicine Department of Radiolog,y Antalya, Turkey. [1]
   Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA. Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey. Department of Psychiatry, Elazig Mental Health Hospital, Elazig, Turkey. Department Public Health, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey. Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey. [1]
   Diyarbakır Education and Research Hospital, Department of Radiology, Diyarbakır, TURKEY [1]
   Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Sanlıurfa OSM Hastanesi [1]
   İç hastalıkları Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi, Soma Devlet Hastanesi, Manisa [1]
   Şanlıurfa OSM Hastanesi Radyoloji Bölümü, Gaziantep AV Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp A.D. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi A.D. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Radyoloji A.D. [1]
   Ünye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Ünye Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji [1]