Now showing items 1-10 of 10

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji AD, Antalya [1]
   Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya [1]
   Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Nükleer Tıp Bölümü, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Çocuk Cerrahisi Bölümü, Kütahya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü, Kayseri, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya [1]
   Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Elazığ, Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ, Devlet Hastanesi, Tunceli [1]
   Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Trabzon, Kütahya Simav Devlet Hastanesi Anesteziyoloji AD, Kütahya [1]
   Midyat Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Mardin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kayseri, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ankara, Siirt Askeri Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Siirt [1]
   Özel Mozaik Doğum ve Çocuk Hastanesi, Radyoloji AD, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Hatay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji AD, Hatay [1]