Show simple item record

dc.contributor.advisorPoyraz, Adem
dc.contributor.authorKaya, Kübra
dc.date.accessioned2019-03-05T08:50:44Z
dc.date.available2019-03-05T08:50:44Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationAÇIKADA, C., ÖZKARA, A., HAZIR, T., AŞÇI, A., TURNAGÖL, H., TINAZCI, C., ERGEN, E. (1996). Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1): 24-32. AKGÜN, N. (1992). Egzersiz Fizyolojisi, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yayın No:113, 4.Baskı, 1.Cilt, sy.197-254, İzmir. AKKUŞ, H., İNAL, A.N. (1999).Selçuk Üniversitesi Erkek Basketbol,Güreş ve Voleybol Takımlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sırt,Pençe, Bacak Kuvvetlerinin ve Anaerobik Güçlerinin Ölçümü ve Kıyaslanması, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 82-89. AKIN, G. (2013). Antropometri ve Spor. Ankara: Bil Ofset Matbaacılık. ALAEDDİNOĞLU, V., KAYA, İ. (2016). Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2): 116-123. ARSLAN, R. (1977). Okullarda ve Klüplerde Serbest Güreş Alıştırmaları, Bilim Matbaacılık, 9, Ankara. ARSLANOĞLU, E., AYDOĞMUŞ, M., ARSLANOĞLU, C., ŞENEL, Ö., (2010). Badmintoncularda Reaksiyon Zamanı ve Denge İlişkisi, Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, Vol 4, No 2, s. 131. BAYRAKTAR, I.,DELİCEOĞLU, G., YAMAN, M., YAMAN, Ç., (2012). Sprinter Ve Atıcıların Bazı Fiziksel-Fizyolojik Parametrelerinin Aynı Yaş Grubu Güreşçilerle Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Akademik Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2( 2). BOMPA, T.O. (1998). Antrenman Kuram ve Yöntemi, (Çev.: İlknur Keskin-A. Burcu Taner), sy. 39-468, Ankara. CİCİOĞLU, İ., (2006). 12-17 Yaş Grubu Güreşçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Analizi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 41-48, Konya. DEMİRKAN, E., KUTLU, M., KOZ, M., ÜNVER, R., BULUT, E. (2012). Elit Güreşçilerde Vücut Kompozisyonu ve Hidrasyon Değişimlerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2): 179-183. ERGEN, E., DEMİREL, H., GÜNER, R.,TURNAGÖL,H., (1993). Spor Fizyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 584, Eskişehir. EROL, A.E., SEVİM, Y. (1993). Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Basketbolcuların Motorsal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3): 25-37. GÖKDEMİR, K. (2000). Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Poyraz Ofset Matbaası, 1-4, Ankara. GÖKDEMİR, K., KOÇ, H., PULUR, A., ÖZCAN, O., ÖZCAN, K. (2009). Bayan Hentbolcularda Vücut Kompozisyonu İle Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1): 9-13, Konya. GÜMÜŞ, A. (1988). Güreş Tarihi, Türk Spor Vakfı Yayınları, 5/4, 3-5. GÜNAY, M., TAMER, K., CİCİOĞLU, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, 1.Baskı, sy. 47-51, Ankara. GÜVEN, Ö. (1992). Türklerde Spor Kültürü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, sy. 12-15, Ankara. KAPLAN, M. (1997). 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına Katılan Greko-Romen ve Serbest Güreş Milli Takımlarının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malatya. KAYA, İ. (2015). Analysıs of the Effect of Technıque-Related Plyometrıc Exercıses on the Motorıc Propertıes of Wrestlers, Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9(1):74-84. KAYA, İ. (2015). Investigating the Effects of Maximal Strength Training on Wrestlers’ Physical, Physiological and Selected Motor Skills, Kamla-Raj Anthropologist, 20(3): 592-598. KELLY, J.M., GORNEY, B.A., KALM, K.K. (1978). The Effects of a Colleage Wrestling Season on Body Composition, Cardiovascular Fitness and Muscular Strength and Endurance, Med Sci Sport, 10(2): 119-24. KILINÇ. F., ÖZEN, G., (2015). Elit Serbest ve Grekoromen Güreşçilerin Anaerobik Güç Değerlerinin ve Kalp Atım Sayılarının Karşılaştırması, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2),21-34. KOÇ, H. (1991). Greko-Romen Güreş Milli Takım Hazırlıklarında Uygulanan Programlar ve Başarıya Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. KOÇ, H. (1995). Güreşçilerde Kol ve Önkol Kaslarının Maksimum Kuvvet Ve Kassal Dayanıklılığının Geliştirilmesinin Araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. KÖSE, L. (1996). Güreşe Damgasını Vuranlar, Prestij Ajan Matbaacılık, sy. 11, Ankara. KÜRKÇÜ, R., ÖZDAĞ, S. (2005). Antrenman Bilimi Işığında Güreş, Saray Kağıtçılık ve Matbaacılık, Ankara. OCAK, Y. (2016). The Four –Year an İnvestigation of Physical and Physiological Features of Students in a Physical Education and Sports Department, Eurasion Journal of Educational Research, Issue 65, (217-238) ÖZKAN, A., AŞÇI, A., AÇIKADA, C. (2007). Determination of the optimal load for the Wingate Anaerobic Test, IV. Internatinal Mediterranean Sport Sciences Congress. 9-11, November, Antalya, sy. 108. ÖZTEK, İ. (2014). Dünya Aba Güreşleri ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kuralları, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,1. Baskı, sy. 85, Hatay. PALLARES,J.G., et al. (2011). Physical fitness Factors to Predict Male Olympic Wrestling Performance, Eur J Appl Physiol, 111:1747-1758DOI 10,1007/s 00421-010-1809-8 POYRAZ, A., BAŞ, O., OCAK, Y., YILDIRIM, İ., TORTOP, Y. (2015). Avrupa Badminton Takım Şampiyonasına Katılan Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt, 6, Sayı, 2,. SADY, S.P., THOMSON, W.H. (1982). The Body Composition and Physical Dimensions of 9- to 12-Year-old Experienced Wrestlers, Med Sci Sport Exerc. 14(3): 244-8. SCHMİDT, W.D., PİENCİKOWSKİ, C.L., VANDERVEST, R.E. (2005). Effects of a Competitive Wrestling Season on Bady Composition, Strength, and Power in National Collegiate Athletic Association Division III College Wrestlers. J. Strength Cond Res, 19(3): 505-8. SEVİM, Y. (2002). Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, sy. 39-76, Ankara. SUNA,G., KILINÇ,F., ÖZCAN, S., ALP,M.(2012).Tenisçi ve Voleybolcuların Bazı Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Akademik Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2):5-14. SUVEREN, E.C., ER, F., İPEKOĞLU, G., ÇOLAKOĞLU, T., ZORBA, E., ÇOLAKOĞLU, F.F., (2017). Farklı Denge Egzersizlerinin Voleybolcularda Statik ve Dinamik Denge Performansı Üzerine Etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(1). ŞAHİN, H.M. (1999). Türk Spor Kültüründe Aba Güreşi, Setma Matbaacılık, sy. 35-38, Ankara. ŞANSLI, S. (2017). 12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Vücut Kompozisyonu, Anaerobik Performans, Bacak Kuvveti ve Vücut Yağ Yüzdeleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. TAMER, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi. TAŞKIRAN, C. (1990). Etibank SAS Serbest Güreş Takımı ile ABD Serbest Güreş Milli Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1-22, Konya. TURAN, A. (1985). İslamiyet’te Spor ve Önemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 1. Baskı, sy. 16, Ankara. TCHÓRZEWSKI,D., BUJAS,P., JANKOWİCZ-SZYMAŃSKA,A.,Body Posture Stability in Ski Boots Under Conditions of Unstable Supporting Surface. Journal of Human Kineticks,38,33-44. WEİNECK, J. (1998). Sporda Fonksiyonel Anatomi, (Çev: Şamil Erdoğan-Tuncel Fehmi) Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD. ŞTİ., sy. 156-162, İstanbul. ZACCAKNI,L.,(2012).Antropometrics And Body Composition Of Italian National Wrestlers, Europen Journal Of Sport Science,12.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5471
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; 12 Haftalık Çabuk Kuvvet Antrenman Programının Güreşçilerin Dinamik Denge, Bacak kuvveti, Relatif Güç, Sür’at ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, 18-25 yaşları arasında, aktif güreş yapan, ulusal düzeyde derece yapmış 21’i denek, 21’i kontrol grubu olmak üzere toplam 42 erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Denek ve kontrol grubu güreşçilerin ölçümleri çalışma öncesi ve çalışma sonrası alındı. Elde edilen veriler SPSS programıyla denek ve kontrol grubu güreşçiler arasındaki farklılıkları belirlemede bağımlı gruplarda t testi uygulandı ve p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Araştırmaya konu olan sporculardan demografik özellikler olarak doğum tarihi, Boy, Kilo, Vücut Yağ Ölçümleri (Biceps, Triceps, Pectoralis Majör, Subscapula, Quadtriceps ve Soleus) alındı. Vücut Yağ Ölçümlerinde skinfold kullanıldı. Dinamik Denge Libra Seesaw Balancing Board Testi, Bacak kuvveti, Relatif Güç Wattbike Pro-Anaerobik Güç Bisikleti, 10 m-20 m sürat koşusu Newtest marka otomatik zaman analizörü ile yapıldı. Test sonuçları denek ve kontrol grubu güreşçilerde antrenman programına bağlı olarak vücut ağırlığı, dinamik denge, dinamik bacak kuvveti, relatif güç, power peak, power average,10 m sürat, biceps, triceps, pectoralis majör, subsucapula, abdominal, subrailiac, quadriceps ve soleus bölgelerinden alınan antrenman öncesi ve antrenman sonrası yağ ölçüm değerleri arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Deneklere uygulanan testlerden10 m, 20 m sürat testinde denek grubundan elde edilen ölçüm değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak yapılan antrenman ve antrenman programı deneklerin fiziksel, fizyolojik ve antrepometrik özelliklerinde gelişim sağlandığı görülmüştür.en_US
dc.description.tableofcontentsŞekil 2.1. Dinamik Denge Ölçümü 16 Şekil 2.2. Relatif Güç Ölçümü 17 Şekil 2.3. Dinamik Bacak Kuvveti 17 Şekil 2.4. Biceps ölçümü 18 Şekil 2.5. Triceps ölçümü 18 Şekil 2.6. Subscapula ölçümü 19 Şekil 2.7. Abdominal ölçümü 19 Şekil 2.8. Suprailiac ölçümü 20 Şekil 2.9. Quadtriceps ölçümü 20 Şekil 2.10. Calf ölçümü 20 TABLOLAR Tablo 2.1. Denek Grubuna Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenman Programı 21 Tablo 2.2. Denek ve Kontrol Grubuna Uygulanan Güreş Antrenman Programı 22 Tablo 3.1. Denek Grubu Güreşçilerin Antrenman Öncesi ve Antrenman Sonrası Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 23 Tablo 3.2. Kontrol Grubu Güreşçilerin Antrenman Öncesi ve Antrenman Sonrası Fiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Değerleri 23 Tablo 3.3. Denek Grubu Güreşçilerin Antrenman Öncesi ve Antrenman Sonrası Vücut Yağ Ölçüm Değerleri 24 Tablo 3.4. Kontrol Grubu Güreşçilerin Antrenman Öncesi ve Antrenman Sonrası Vücut Yağ Ölçüm Değerleri 24 Tablo 3.5. Katılımcıların Vücut Ağırlığı Ölçüm Değerleri 25 Tablo 3.6. Katılımcıların Dinamik Denge Ölçüm Değerleri 26 Tablo 3.7. Katılımcıların Dinamik Bacak Kuvveti Ölçüm Değerleri 26 Tablo 3.8. Katılımcıların Relatif Güç Ölçüm Değerleri 27 Tablo 3.9. Katılımcıların Power Peak (En Yüksek Güç) Ölçüm Değerleri 28 Tablo 3.10. Katılımcıların Power Average (Ortalama Güç) Ölçüm Değerleri 28 Tablo 3.11. Katılımcıların 10 m Sürat Ölçüm Değerleri 29 Tablo 3.12. Katılımcıların 20 m Sürat Ölçüm Değerleri 30 Tablo 3.13. Katılımcıların Biceps Yağ Ölçüm Değerleri 30 Tablo 3.14. Katılımcıların Triceps Yağ Ölçüm Değerleri 31 Tablo 3.15. Katılımcıların Göğüs (Pectoralis Majör) Yağ Ölçüm Değerleri 32 Tablo 3.16. Katılımcıların Subscapula Yağ Ölçüm Değerleri 32 Tablo 3.17. Katılımcıların Abdominal Yağ Ölçüm Değerleri 33 Tablo 3.18. Katılımcıların Suprailiac Yağ Ölçüm Değerleri 34 Tablo 3.19.Katılımcıların Üst Bacak (Quadriceps) Yağ Ölçüm Değerleri 34 Tablo 3.20. Katılımcıların Soleus Yağ Ölçüm Değerleri 35en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇabuk Kuvveten_US
dc.subjectGüreşen_US
dc.subjectRelatif Güçen_US
dc.subjectVücut Kompozisyonuen_US
dc.title12 Haftalık Çabuk Kuvvet Antrenman Programının Güreşçilerin Dinamik Denge, Bacak Kuvveti, Relatif Güç, Sürat ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation ofthe Effects of 12 Week Quick Power Training Programme on Dynamic Equilibrium, Leg Strength, Relative Power, Speed and Body Composition of Wrestlersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record