Show simple item record

dc.contributor.authorMinel AĞCA
dc.date.accessioned2019-05-07T07:18:21Z
dc.date.available2019-05-07T07:18:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5699
dc.description.abstractBu çalışmada, cumhuriyetçilik düşüncesi Hannah Arendt açıdından ele alınmış ve özgürlükçü cumhuriyet yaklaşımı açıklanmıştır. Hannah Arendt, Antik Çağ değerlerine dönüş yaparak ve modern dönemin toplumsal ve siyasal düzenine eleştiriler getirerek, modern sorunlara cumhuriyetçi bir yaklaşımla çözüm önermiştir. Arendt, bireysel çıkarın ve araçsal aklın eleştirisini yaparak, ulus devletin sebep olabileceği totalitarizmin yükseliş tehdidine karşı, yurttaşlık erdemlerine vurgu yapmış, kamusal alanın ve siyasal katılımın aktif olması gerekliliği üzerinde durmuştur. Toplumsal farklılık ve çeşitlilik üzerine kurulmuş bir toplumda, ortak çıkarın tesis edilmesi ve bireysel özgürlüğün insanlık değerleri ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the idea of republicanism is addressed in accordance with Hannah Arendt and approach of liberal republicanism is studied. Hannah Arendt, thereby retail value of ancient times and criticize social and political system of the modern period, to suggest modern issue with a approach of republicanism. Arendt, thereby criticize individual interest and instrumental reason, against to threaten of rising of totalitarism that is caused by nation state, emphasize necessity of active public area and citizenship virtue and necessity of active public area and political participation. In a society based on diversity and variety, it is emphasized necessity of constitution of common sense and harmony of individual interest with human values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYurttaşlık, Kamusal Alan, Hannah Arendt, Totalitarizm, Cumhuriyetçiliken_US
dc.titleCumhuriyetçilik Düşüncesi Çerçevesinde Hannah Arendt: Özgürlükçü Cumhuriyeten_US
dc.title.alternativeHannah Arendt In Accordance Wıth The Idea Of Republicanism: Liberal Republicanismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record